DEI+ regeling opengesteld

De Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+) subsidie ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot energiebesparing, CO2-reductie of het opwekken van duurzame energie. Bedrijven met innovatieve technieken die hieraan bijdragen kunnen voor het demonstreren of testen hiervan subsidie aanvragen. De DEI+ subsidie is op verschillende punten gewijzigd en is sinds 21 november 2023 weer open voor aanvragen.

Aanpassingen DEI+ subsidie

Binnen de reguliere DEI+ subsidie zijn verschillende aanpassingen gedaan om de regeling in lijn te brengen met de wijzigingen van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Als gevolg daarvan is het maximale subsidiebedrag voor de verschillende typen DEI+ projecten verhoogd. Voor demonstratieprojecten is de maximale subsidie verhoogd van € 15 miljoen naar € 30 miljoen. Voor pilotprojecten en test- en experimenteerinfrastructuurprojecten geldt een verhoging van het maximum van € 15 miljoen naar € 25 miljoen.

Daarnaast is de doelstelling van de DEI+ regeling gewijzigd en nu gericht op zowel directe als indirecte bijdrage aan CO2-reductie in Nederland binnen tien jaar na de start van het project.