Maak meer vaart met de grondstoffentransitie; grotere inzet voor biobased bouwen

Nederland staat voor verschillende uitdagingen. Er moeten tot 2030 1 miljoen nieuwe woningen worden gebouwd, in 2050 moet de economie volledig circulair zijn en onze landbouwsector moet verder verduurzamen. Biobased bouwen biedt een oplossingsrichting voor deze opgaven. Biobased vezelgewassen staan volop in de belangstelling. Biobased bouwgrondstoffen zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen die na het oogsten weer terug groeien. Denk naast hout aan stro, vlas, wol, olifantsgras, lisdodde en hennep. Akkerbouwers zijn belangstellend. Vanuit proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat in Zeeland worden de biobased toepassingen van akkerbouwgewassen onder de aandacht gebracht door Delphy.

Al bijna tien jaar doet Delphy onderzoek naar biobased toepassingen van akkerbouwgewassen. Meer dan 100 gewassen zijn er inmiddels binnen de Biobased Innovations Garden getest en geteeld. Aan het einde van 2023 moet alle kennis via een website ontsloten zijn. Op de site komt informatie voor boeren en toepassers die meer willen weten over het telen van vezelgewassen. Met een zoekfunctie op gewas en inhoudstof zijn onder meer teelthandleidingen beschikbaar.

Kansen en voordelen van biobased bouwen

In het artikel ‘Toekomstbestendig bouwen met biobased materialen’ staat meer over de kansen en voordelen van biobased bouwen. Maar ondanks de vele voordelen van biobased materialen in de bouw worden ze in Nederland nog maar weinig gebruikt. Daarom is de Rabobank in 2022 een partnerschap aangegaan met Building Balance met als doel om de teelt, verwerking en gebruik van biogrondstoffen in de bouw te stimuleren, economisch haalbaar te maken en versneld op te schalen. De komende vier jaar zullen 13 regionale waardeketens biobased bouwen opgezet worden: ‘van land naar pand’.

Deze nieuwe ketens creëren nieuwe communities van boeren en bouwers. Om vervolgens pro actief kennis en ervaringen te delen, is Rabobank founding partner geworden van het initiatief WeGrow. Dit platform is op 12 april gelanceerd en beoogt de transitie van biobased bouwen te versnellen door kennisdeling en bijeenkomsten. Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opent dit nieuwe platform binnenkort officieel. De initiatiefnemers van dit platform zijn Ballast Nedam Development, Merosch, LTO Bedrijven en SWP.

Meer informatie over het partnerschap is hier te vinden: https://www.duurzaam-ondernemen.nl/rabobank-werkt-samen-met-building-balance-en-wegrow-voor-biobased-bouwen-van-land-tot-pand/.

Maak meer vaart met de grondstoffentransitie

Dat bovenstaande initiatieven nodig zijn voor een omslag naar een circulaire economie wordt ook door de SER benadrukt. Meer vaart maken met de grondstoffentransitie is ook de kern van de SER reactie op de maatregelen die het kabinet aankondigt in het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 – 2030 (NPCE). De ambitie die in het NPCE wordt uitgesproken is een stap op de goede weg, maar leidt nog niet tot een halvering van het gebruik van abiotische grondstoffen in 2030 en een volledig circulaire economie in 2050.De zorg dat de grondstoffentransitie achterblijft bij de energietransitie blijft bestaan, schrijft de SER in zijn briefadvies Meer vaart maken met de grondstoffentransitie.

Bron: https://circulairebouweconomie.nl/nieuws/maak-meer-vaart-met-de-grondstoffentransitie/