Peter Berben aangesteld als directeur nieuwe TKI ‘Chemie, Biobased Economy en Circulariteit’

Per 1 februari 2023 zal Peter Berben leiding gaan geven aan het gefuseerde topconsortium voortkomend uit de TKI’s Chemie en Biobased Economy (BBE). Berben is sinds 2006 senior research manager bij BASF en heeft een uitgebreide trackrecord wat betreft de ontwikkeling en commercialisatie van diverse innovaties in de chemie. Ook is hij veel betrokken en actief in technologie-netwerken zoals met TNO, VNCI, NWO en is hij goed bekend met de Topsectoren.

Jacqueline Vaessen: “We zijn als boegbeelden Chemie, Energie en Agri & Food zeer verheugd dat Peter Berben met zijn kennis en ervaring de diverse transitiedossiers op het vlak van grondstoffen, materialen, circulariteit en gezondheid in het nieuwe TKI wil borgen, zodat we vanuit integratie kunnen versnellen. Peter staat bekend als een verbindende professional die multidisciplinaire teams laat excelleren en diverse partijen kan motiveren naar een eensluidend doel”.

Peter Berben gaat aan de slag met de inhoudelijke samenvoeging van de TKI’s BBE en Chemie. Het nieuwe TKI wordt verantwoordelijk voor het op- en uitbouwen van de innovatieagenda’s van de chemie, biobased economy en circulaire economie, gericht op grensverleggende innovaties, CO2-reductie en duurzame economische vernieuwing en groei. In zijn nieuwe rol is Berben ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie, samen met het ministerie van IenW.

Peter Berben: “In de transitie naar een duurzame wereld speelt chemie een sleutelrol. De omslag naar de inzet van niet-fossiele grondstoffen, waaronder producten uit de agrarische industrie vraagt om nieuwe kennis en innovaties. Ik zie ernaar uit om met het nieuwe TKI aan die omslag bij te dragen, naast andere innovatie uitdagingen waar de chemie een cruciale rol vervult zoals in de medische wereld. De eerste prioriteit zal het samenvoegen van de TKI’s BBE en Chemie zijn om gezamenlijke doelstellingen te definiëren”.