Routekaart Biobased Bruggen

Gemeenten en waterschappen staan voor complexe uitdagingen als het gaat om het bruggenlandschap: grote vervangingsopgaven en een ambitie dit met minder CO2-uitstoot en minder afval te doen. Afgelopen jaar heeft De Bouwcampus met ketenpartners gewerkt aan een routekaart voor bruggen van biobased materialen, waaronder hout. Hout is een hernieuwbare grondstof, onbeperkt voorradig, neemt tijdens de groei CO2 op, kan gemakkelijk worden bewerkt en biedt daarmee veel kansen voor hergebruik. De routekaart helpt opdrachtgevers om door de bomen het bos weer te zien; met hefbomen en mogelijkheid samen te werken aan het slechten van belemmeringen.

Meer informatie