Processing van biogene reststromen

Biogene reststromen bevatten vaak componenten waardoor zij lastig als grondstof weer in te zetten zijn. Denk bijvoorbeeld aan verontreinigingen zoals metalen, maar ook de aanwezigheid van zuurstof kan een storende factor zijn. Reststromen uit land- en tuinbouwgewassen of uit Read more