Biobased Circular Business Platform

Voor het behalen van de ambitieuze klimaatdoelstellingen zijn grote stappen en een brede cross-sectorale samenwerking nodig. Een samenwerking tussen alle relevante sectoren in de circulaire biobased economy. Enerzijds gericht op valorisatie van alle Nederlandse biobased grondstoffen, en anderzijds op Read more

Functionaliseren van natuurlijke vezels

Cellulose is het meest voorkomende polymeer in de natuur. Het is een belangrijke basis voor nieuwe biochemicaliën. In veruit de meeste gevallen wordt de cellulose hiertoe afgebroken tot suikers, welke met biochemische of chemisch katalytische processen vervolgens weer worden Read more

Valorisatie hemicellulose/C5-suikers

De verwachting is dat als de biobased economy in toenemende mate tweede generatie grondstoffen gaat inzetten, er grote hoeveelheden hemicellulose zullen vrijkomen. Ook zijn er nieuwe pulptechnologieën in ontwikkeling voor lokaal geteelde gewassen (o.a. miscanthus). Beide soorten initiatieven leveren Read more

Processing van biogene reststromen

Biogene reststromen bevatten vaak componenten waardoor zij lastig als grondstof weer in te zetten zijn. Denk bijvoorbeeld aan verontreinigingen zoals metalen, maar ook de aanwezigheid van zuurstof kan een storende factor zijn. Reststromen uit land- en tuinbouwgewassen of uit Read more

C1-chemie en CO2

De scope van deze werkgroep is het gebruik en de conversie van C1-bronnen, zowel fossiel als biogeen: CO en CO2. De werkgroep heeft een overzicht gepubliceerd van welke ontwikkelingen op het vlak van valorisatie van CO en CO2 er Read more