Plantaardige oliën alternatief voor paraffine

Paraffine wordt al heel lang gebruikt als grondstof voor onder meer kaarsen. Omdat het product uit ruwe olie wordt gemaakt, is de industrie op zoek naar een duurzaam alternatief.

In het project Vegetable oil-based waxes in industrial applications werken Read more

Reststromen verwerken aan de bron

De overschakeling van een fossiele economie naar een biobased economy vraagt om een maximale benutting van biomassa. Bij de oogst en verwerking van gewassen ontstaan verschillende reststromen die een deel van deze behoefte zouden kunnen afdekken als er rendabele Read more

Biogas en mineralen uit varkensmest

Het Gelderse Groot Zevert Vergisting wekt al 17 jaar energie op met mest. Sinds kort gaat het bedrijf met de Groene Mineralen Centrale vele stappen verder. Door de productie van biogas, elektriciteit, bodemverbeteraar, demiwater en kunstmestvervanger maakt het van Read more

Warmte van champost gebruiken

Champost heet de grond waarop champignons groeien. Vroeger werd die grondverbeteraar bij agrariërs afgezet. Nu dat steeds moeilijker is, heeft champignonkwekerij Van den Boomen uit Gemert (Br.) een innovatieve installatie ontwikkeld. ‘We drogen de champost, benutten de warmte en Read more

Biopolymeer uit afvalwater

Innovaties leiden vaak tot verrassingen. Maar wat als je zo innovatief bent, dat je niet eens precies weet wat je gemaakt hebt of wat de toepassingen kunnen zijn? Het overkwam Paul Roeleveld, Director Business Development & Innovations bij Royal Read more

Biodiesel voor scheepvaart

In de zee- en binnenvaart is veel milieuwinst te behalen. De sector moet dan ook aan de bak om de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen. Maar hoe laat je schepen op een schone manier varen? De Twentse start-up BTG-NeXt Read more