Biobased Circular Business Platform

Voor het behalen van de ambitieuze klimaatdoelstellingen zijn grote stappen en een brede cross-sectorale samenwerking nodig. Een samenwerking tussen alle relevante sectoren in de circulaire biobased economy. Enerzijds gericht op valorisatie van alle Nederlandse biobased grondstoffen, en anderzijds op het invullen van de behoefte aan biobased grondstoffen en materialen, alsook de ontwikkeling van nieuwe markten voor biobased producten.

Wie zijn we?

Het platform Biobased Circular Business (BCB) is een industrieel samenwerkingsverband van bedrijven uit de diverse sectoren in Nederland die actief zijn in de biobased economy. BCB is ontstaan uit een fusie tussen het Agro-Papier-Chemie platform (APC) en het Biorenewable Business platform. In 2018 wordt dit platform voorgezeten door het Dutch Biorefinery Cluster.

Activiteiten

Binnen het platform is een aantal werkgroepen actief:

Routekaart biomassacascadering en maximaal hergebruik van koolstof uit biomassa

VNCI en het platform BCB hebben initiatief genomen om deze routekaart op te stellen. Omdat biomassa een dwarsdoorsnijdend thema is tussen alle sectoren binnen het klimaatakkoord, is in dit akkoord afgesproken om een aantal routekaarten op te stellen. De routekaart biomassa cascadering beschrijft hoe cascadering bijdraagt aan optimaal gebruik van biomassa en gaat ook in hoe het realiseren van negatieve emissies binnen deze cascadering in te passen is.

Publicaties

Uit de werkgroepen van het platform Biobased Circular Business komen regelmatig interessante publicaties. Hieronder vindt u alle publicaties van de werkgroepen en van de voormalige platforms Biorenewable Business Platform en Agro-Papier-Chemie platform:

C1-chemie en CO2

Processing van biogene reststromen

Valorisatie hemicellulose/C5-suikers

Functionaliseren van natuurlijke vezels

Duurzaam inkopen

Biobased materialen

Bioenergie

Bodemkwaliteit en nutriëntenkringloop

Eiwitcascadering

Integrale bioraffinageconcepten

Ligninevalorisatie

Overig

Stuurgroep

De stuurgroep van het platform bestaat uit:

 • Gert-Jan Gruter (Avantium)
 • Peter-Erik Ywema (Avebe)
 • Frank van Noord (Cosun)
 • Willem Sederel (Biobased Delta)
 • Marcel Wubbolts (Corbion)
 • Annita Westenbroek (Dutch Biorefinery Cluster)
 • Martijn Springer (Henkel)
 • Peter Besseling (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
 • Con Theeuwen (Nouryon)
 • Alain Cracau (Rabobank)
 • Ronald Zwart (RWE)
 • Math Jennekens (Sappi)
 • Wim de Jong (Twence)
 • Rosienne Steensma (VNCI)
 • Edith Engelen (RVO)
 • Astrid Hamer (RVO)